מחירי צילום אירועים המוצגים הם מחירי בסיס ניתן לשלב צילום אירוע עם עוד שירותים נוספים להוזלת המחיר הכללי

122