נגישות אתר האינטרנט

הצהרת נגישות:

אתר נגיש הוא אתר אשר נוח לשימוש למשתמשים אם מוגבלויות, לקויות או משתמשים אשר מתקשים בשימוש במחשבים.

אתר נגיש נותן את האפשרות לכול המשתמשים להשתמש באתר בתצורה שווה ונוחה לכולם.

שימוש בתפריט נגישות:

באתר קיים תוסף עזר נגישות ניתן למצוא אותך בכול דף באתר ובלחיצה על חלון untit3led-2

 

 

לאחר לחיצה על חלון זה יופיע לכם תפריט שימוש בכלי הנגישות, השימוש בו הוא כך:

12